TRUMP I IMIGRACJA

December 23, 2016
Anna Jankowska, LCPC

By Anna Jankowska, MA, CEAP, SAP, LCPC

Anna Jankowska is a mental health, addiction, and substance abuse counselor with over 17 years of experience and has specialized training and skill in working with individuals, groups and communities to improve mental health outcomes. NPI number: 1598843526

By Lawyer Christopher Kurczaba

W trakcie ubiegania się o urząd Prezydenta, Donald Trump zapowiadał zaostrzenie egzekwowania prawa imigracyjnego. Zastępcy oraz współpracownicy Trumpa twierdzą, że po wyborach będzie miał bardziej umiarkwane poglądy. Nikt nie jest pewien tego, co się stanie, ale biorąc pod uwagę fakt, że partia republikańska będzie kontrolować Kongres, powołanie Sędziów Sądu Najwyższego, doradców nowego Prezydenta w tym niezłomnych zwolenników anty-imigranckich takich jak Senator Jeff Sessions, każdy powinien przygotować się do bardziej restrykcyjnej atmosfery imigracyjnej.

Poglądy imigracyjne Trumpa wyglądają następująco:

Egzekwowanie prawa imigracyjnego poprzez deportacje osób bez legalnego statusu

 • Biorąc pod uwagę koszty ekonomiczne i skutki tych postępowań jest to fizycznie niemożliwe aby w trybie natychmiastowym deportować wszystkie osoby bez legalnego statusu. Niemniej jednak postępowanie zgodnie z tą polityką znacząco wpłynie na nastroje społeczne i spowoduje masowy wyjazd osób, które przebywają w Stanach Zjednoczonych bez statusu.
  • Osoby podlegające deportacji będą miały szansę wystąpić w obronie swojej sprawy przed Sędzią Imigracyjnym – jest to proces, który może trwać wiele lat.
  • Potrzeba będzie jeszcze dużo czasu aby zatrudnić, przeszkolić oraz wyposażyć w odpowiednie środki egzekucyjne zwiększoną liczbę pracowników organów ścigania.

Bardziej rygorystyczne egzekwowanie prawa imigracyjnego

 • Najprawdopodobniej dojdzie do zmiany „priorytetów egzekwowania prawa”. Oznacza to, że nie będzie możliwe zapobieganie deportacji przez powołanie się na posiadanie dobrego charakteru moralnego, dzieci, które są obywatelami U.S., firmę, która zatrudnia pracowników czy też fakt płacenia podatków.
 • Nadanie większej władzy Agentom ICE (Służby Imigracyjne i Celne) co spowoduje podejmowanie bardziej zdecydowanych działań oraz odrzucenie wszelkich próśb o ułaskawienie czy łagodne potraktowanie.

Ustanowienie nowych środków kontroli w celu weryfikacji legalnego zatrudnienia

 • Zwiększenie nacisku na egzekwowanie prawa poprzez potrojenie liczby Agentów ICE.
  • W znaczący sposób przyczyniłoby się to do zmniejszenia liczby dostępnych pracowników na już i tak ograniczym rynku pracy.

Koniec z z pobłażaniem nielegalnym imigrantom w dużych miastach

 • Będzie wymagane aby Policja w dużych miastach w bardziej rygorystyczny sposób egzekwowała już istniejące przepisy prawa imigracyjnego.
  • Uwaga największych amerykańskich miast skupiona była na rozwiązywaniu większych problemów związanych z przemocą oraz na pomocy ofiarom, które ucierpiały a nie posiadały legalnego statusu.
  • Podejście to może ulec dramatycznej zmianie, gdyż zacznie się wymagać od Policji aby sprawdzała status imigracyjny. Będzie to miało poważny wpływ na toczące się życie w dużych miastach.

Natychmiastowa likwidacja programu DACA

 • Będzie to mialo wpływ na życie 700,000 ludzi, którzy wjechali do Stanów Zjednoczonych jako dzieci, ukończyli w Stanach Zjednoczonych szkołę średnią
  i pozostali w kraju.

  • Zgodnie z programem DACA dzieci, które przyjechały do Stanów Zjednoczonych jako dzieci zostały uchronione przed deportacją, otrzymały pozwolenie do pracy oraz miały możliwość podjęcia edukacji.
   • Jeśli program DACA zostanie zlikwidowany, osoby te utracą swoje pozwolenie do pracy i mogą zostać wydalone ze szkoły.
  • Jest to szczególnie istotne, ponieważ dzieci te przyjechały do Stanów Zjednoczonych nie z własnej woli i w większości przypadków jest to niemożliwe aby rozróżnić je od pozostałych rodowitych Amerykanów.

Prezydent Elekt Donald Trump proponuje reformę systemu imigracyjnego tak, aby status imigrantów legalizowany był na podstawie prawdopodobieństwa odniesienia przez te osoby sukcesu w Stanach Zjednoczonych, oraz na podstawie ich samodzielnej zdolności finansowej. Donald Trump będzie weryfikował aplikantów pod względem ich potencjalnego wkładu rozwój Ameryki, instytucji, obywateli. Imigracja z pewnych rejonów swiata zostanie wstrzymana.

Co to oznacza dla Stanów Zjednoczonych?

DLA TYCH, KTÓRZY MYŚLĄ O EMIGRACJI.

Najważniejsze jest to aby utrzymywać legalny status w Stanach Zjednoczonych.
Jesli posiadasz ważną wizę, bardzo ważne jest to aby podtrzymywać status tej wizy lub rozpocząć bardziej korzystny proces ubiegania się o wizę studencką lub sponsorowanie przez pracę.

Jeśli posiadasz znajomych lub krewnych, którzy chcą przyjechać do Stanów Zjednoczonych upewnij się wraz z tymi osobami czy rozpoczęli starania o właściwą wizę zanim jeszcze przyjadą do Stanów Zjednoczonych. Status stałego rezydenta można uzyskać poprzez sponsorowanie przez pracę w przeciągu 18 miesięcy. Proces ten obejmuje całą rodzinę. Jeśli twoja rodzina lub znajomi zamierzają pozostać w Stanach Zjednoczonych i podjąć pracę, istotne jest to aby nakłonić ich do tego aby rozpoczęli starania o stały pobyt. Osoby takie mogą rozpocząć proces sponorowania przez pracę na różnych stanowiskach, poczynając od niewykwalifikowanych pracowników, a kończąc na tych wysoce wykwalifikowanych – pracownicy domowi, opiekunki dla dzieci, kierowcy samochódw ciężarowych, stolarze, programiści, kierownicy – możliwości są nieograniczone.

Donad Trump proponuje reformę prawa imigracyjnego, która będzie wspierała przyznawanie statusu stałego rezydenta tym osobom, których stanowiska zawodowe będą wspierały gospodarkę ekonomiczną Stanów Zjednoczonych. Obecnie obowiazujący program sponorowania przez pracę będzie kontynuowany.

JESTEŚ W STANACH ZJEDNOCZONYCH NIELEGALNIE I JAK DOTĄD NIE ZROBIŁEŚ JESZCZE NICZEGO ABY ZALEGALIZOWAĆ SWÓJ STATUS?

Jeśli posiadasz taką możliwość rozpocznij starania o uzyskanie statusu stałego rezydenta jak najszybciej!

Dekrety Prezydanta Baracka Obamy pozostaną w mocy prawnej aż do 20 Stycznia, 2017 roku:

 1. WAIVERS – jeśli wjechałeś do Stanów Zjednoczonych nielegalnie, bądź też przedłużyłes bez autoryzacji wyznaczony czas legalnego pobytu, posiadasz rodzica lub współmałżonka z zieloną kartą lub obywatelstwem Stanów Zjednocznych i miałeś złożoną petycję, której numery wizowe są aktualnie rozpatrywane – to program ten jest skierowany właśnie dla Ciebie.
 2. DACA – jeśli przyjechałeś do Stanów Zjednoczonych przed 16 rokiem życia a posiadasz więcej niż 15 lat, a mniej niż 31 lat to kwalifikujesz się do specjalnego programu, który zapewnia ochronę przed deportacją na dwa lata, pozwolenie do pracy oraz umożliwia podróżowanie poza granicami Stanów Zjednoczonych. Niestety program ten zakończy się z całą pewnością 20-go stycznia, 2017 roku lub kilka dni później.

Jeśli znalazłeś się w takiej sytuacji, że nie kwalifikujesz się do żadnego z tych programów
a Twoja wiza nie jest już ważna, powinieneś przynajmniej rozpocząć proces ubiegania się
o status stałego rezydenta. Jeśli zdarzy się tak, że Prezydent Trump rzeczywiście zwiększy nacisk na zaostrzone egzekwowanie przepisów prawa imigracyjnego, bądą musiały zostać ustalone pewne kryteria odnośnie tego w jakiej kolejności będzie następował proces deportacji nielegalnych obcokrajowców. Kryteria te, chociaż nieznane, conajmniej powinny brać pod uwagę fakt rozpoczęcia procesu o zalegalizowanie statusu, który będzie rozpatrywany jako czynnik łagodzący.

Dowiedz się więcej o Wyceny trudności.

Chris Kurczaba

KURCZABA LAW OFFICES
6219 N. MILWAUKEE
CHICAGO, IL 60646
(773) 774-0000

Related Posts

0 Comments

0 Comments
Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *